Om oss

Vår affärside

Att med ett helt webbaserat ledningssystem och bästa support stödja fordonsverkstäder i Ackrediteringens alla delar och moment.

Vår Vision

Att vara den självklara partnern för alla ackrediterade verkstäder inom alla Ackrediteringsområden !

Historik

ProAck startade sin verksamhet 2005 och har genom åren ständigt utvecklat manualer och ledningssystem för verkstäders ackrediterade verksamhet och har parallellt med detta genomfört en mängd olika utbildningar som bidragit med kompetenshöjningar för kontrollorganens personal.

pv

Redan Ackrediterad verkstad?

Vi konverterar om ditt redan befintliga system till marknadens bästa, enklaste och helt webbaserade ledningssystem.

ack

Ny Ackreditering?

Vi hjälper dig från start med ansökan till Swedac. Bygger ett ledningssystem med verkstadens förutsättningar, utbildar och sätter systemet på plats för att komma igång med ackrediteringen.