Våra tjänster

Ledningssystem för fordonsbranschen

Kontroll av Egna reparationer, Kontroll av Färdskrivare, Kontroll av Hastighetsregulator, Kontroll av Taxameter, Trycksättning med gas.

Support

Allt gällande företagets Ackrediterade verksamhet .

Utbildningar

För Kvalitetsansvariga och Tekniskt ansvariga, Vidareutbildning för kontrollanter, Företagsanpassade utbildningar .

lb

Referenser?

Vi har idag ca 250 verkstäder av olika storlek med alla typer av ackrediteringsomfattning i vår kundbas. Bland dessa finns referenser som säkert passar just din verksamhet för jämförelse. Kontakta oss.